Upptäck nyttiga tips och råd om varmvattenberedare

Varmvattenberedare - fakta och tips

Valet av varmvattenberedare bör i första hand styras av antalet personer i hushållet, hushållets duschvanor – badkar kräver t.ex. en större varmvattenberedare – samt av bostadens uppvärmningssystem.

Varmvattenberedare kan delas in i tre huvudgrupper: elektriska varmvattenberedare med genomströmning (s.k. genomströmningsberedare), ackumulatortanker och elberedare – även kallade förrådsberedare. Ditt val av varmvattenberedare bör i första hand styras av husets uppvärmningssystem. Ifall huset värms upp med hjälp av värmepump, eller direktverkande el, bör du välja en förrådsberedare, vars storlek bestäms av antalet personer i hushållet. Räkna med ett påslag på 50 liter per person. Om du bor ensam räcker en varmvattenberedare på 50 liter gott och väl. Om ni är två bör volymen utökas till 100 liter osv.

Nibe varmvattenberedare eller ackumulatortank?

De flesta som har ett lufburet värmesysem kombinerar det med en förrådsberedare med elpatron – Nibe varmvattenberedare är den mest etablerade tillverkaren av varmvattenberedare som drivs med el. Du som däremot eldar med ved, el eller pellets har i regel en integrerad genomströmningsberedare i värmepannan – alternativt en ackumulatortank i anslutning till värmesystemet. Genomströmningsberedarens värmeslingor värmer vattnet i vattenberedaren eller ackumulatortanken. En ackumulatortank täcker enkelt varmvattenbehovet för ett storhushåll, då volymen kan uppgå till flera hundra liter. Den som så önskar kan även använda sig av en fristående vedeldad varmvattenberedare – eller varmvattenberedare som drivs med gasol. Dessa är utmärkta för sommarstugor eller fritidshus utan elektricitet.

Liten varmvattenberedare för fritidshus

För de flesta fritidshus räcker en liten varmvattenberedare på 30 liter mer än väl – en 30-liters varmvattenberedare ger i praktiken ca 50 liter tappat varmvatten; det varma vattnet blandas ju ut med kallvatten. Det finns även små genomströmningsberedare som kopplas direkt till t.ex. diskbänken eller duschen. Fördelen med dessa varmvattenberedare – som för övrigt är mycket vanliga på kontinenten – är att de förbrukar el enbart i den stund de används.

Byta varmvattenberedare

Tänk på att en gammal, eluppvärmd varmvattenberedare i regel är sämre isolerad än en ny, vilket leder till en energiförlust – Energimyndigheten räknar med att ett genomsnittshushåll kan spara upp till 1000 kWh per år genom att byta varmvattenberedare – en kostnad som motsvarar ca en tredjedel av själva varmvattenberedarens pris som ny. Den som har en fullt fungerande varmvattenberedare med 30 år – eller mer – på nacken kan således vinna på att byta ut beredaren mot en ny. Köp hellre en ny varmvattenberedare än att försöka spara energi genom att sänka vattentemeperaturen i en gammal. Varmvattenberedare med vattentemperaturer under 60 grader kan – om de inte underhålls – dra till sig olika bakterier, däribland legionella. Tänk därför på att årligen tappa ut vattnet i din varmvattenberedare genom dess säkerhetsventil. Du som ska installera varmvattenberedare – tänk också på att anlita auktoriserad elektriker och VVS-montör. 


Varmvattenberedare – olika märken

I Sverige är Nibe den i särklass största tillverkaren av varmvattenberedare. I övrigt köper svenskar gärna:

  • Hajdu
  • Thermia
  • Oso
  • Appliance
  • Focus
  • Parca
  • Metro Therm

Den som vill fynda billiga varmvattenberedare kan förslagsvis jämföra priser på varmvattenberedare i utlandet.

Vattenberedare