Upptäck nyttiga tips och råd om varmvattenberedare

Nibe varmvattenberedare - fakta och tips

Nibe varmvattenberedare är svenska folkets favorit – åtminstone om man tolkar försäljningssiffrorna. Nibe tillverkar vattenberedare för såväl stora som små hushåll.

Nibe är den största tillverkaren av varmvattenberedare på den svenska marknaden. Företaget tillverkar huvudsakligen elektriska varmvattenberedare med volymer mellan 15 och 1000 liter. Företaget kan således tillgodose såväl kolonistugans som storhushållets varmvattenbehov.

Varmvattenberedare från Nibe – olika modeller

Följande modeller av varmvattenberedare från Nibe hör till storsäljarna bland svenska konsumenter:

  • Nibe Nibette – liten varmvattenberedare från Nibe med en volym på 15 liter. Perfekt för fritidshuset eller kolonistugan. Pris: ca 4000 kr.
  • Nibe Eminent – mellanstor varmvattenberedare för små hushåll med uppvärmningsvolym på 35-100 liter. Priserna varierar mellan 4000 och 7000 kr beroende på volym och korrosionsskydd.
  • Nibe Compact – storsäljaren bland varmvattenberedare från Nibe med inriktning mot villahushåll. Volymen varierar mellan 100 och 300 liter. Priserna pendlar mellan 10000 och 12000 kr – beroende på volym och korrosionsskydd.
  • Nibe Compact 300 SOL – varmvattenberedare i Compactserien som kan kopplas till solfångare.

Nibe varmvattenberedare – få problem

Nibe varmvattenberedare är i allmänhet robusta och pålitliga. Termostat, värmepatron, värmeslinga och blandningsventil kan behöva bytas vart femte eller vart tionde år. En varmvattenberedares livslängd beror på faktorer som kalkhaltigheten i vattnet och hushållets vattenförbrukning. Själva värmeelementets livslängd beror dock på dess effekt i kombination med vattenberedarens storlek och hushållets vattenförbrukning. Ett värmeelement på 1kWh – som dagligen måste värma flera hundra liter kallvatten – har av naturliga skäl kort livslängd. Nibes varmvattenberedare brukar emellertid ha lämpliga proportioner mellan elementets effekt och beredarens vattenvolm.

Vattenberedare