Upptäck nyttiga tips och råd om varmvattenberedare

Varmvattenberedare fritidshus - fakta och tips

Små förrådsberedare, genomströmningsberedare och varmvattenberedare med gasol är några alternativ för att förse sommarstugor och fritidshus med varmvatten.

Du som köper en varmvattenberedare till ditt fritidshus är troligen ute efter en mindre eldriven vattenberedare. En varmvattenberedare på 50 liter täcker behovet hos de flesta fritidshus och sommarstugor – detta trots att flera personer vistas i fritidshuset. Genom att ställa in varmvattenberedaren på maximal uppvärmningstemperatur, ökar man nämligen den faktiska mängden tappat varmvatten; detta med anledning av att det då krävs en mindre mängd varmvatten från varmvattenberedaren för att det tappade kranvattnet ska uppnå en temperatur på 40 grader.

Förrådsberedare eller genomströmningsberedare till fritidshus?

Ett alternativ till en varmvattenberedare av förrådstyp är en enkel genomströmningsberedare. En genomströmningsberedare kopplas direkt till kranen, exempelvis till duschen eller diskbänken. Genomströmningsberedaren värmer upp vattnet genom att låta vattnet passera en genom en inbyggd värmeslinga som återfinns inne i själva beredaren. Vattenberedaren har en sensor som gör att den går igång så fort någon vrider på varmvattenkranen – beredaren slutar sedan värma vattnet när kranen stängs av.

Fördelar och nackdelar med genomströmningsberedare till sommarstugor

Fördelen med denna typ av varmvattenberedare är att den enbart förbrukar el i det ögonblick man vrider på varmvattenkranen. Den främsta nackdelen är att det krävs en mycket hög effekt för att värma upp vattnet direkt – de enklaste genomströmningsberedarna har 5 kWh, vilket räcker för att värma upp kranvattnet till ca 40 grader. Tänk också på att de flesta genomströmningsberedare reducerar trycket i kranen för att hinna med att värma upp kranvattnet – irriterande, särskilt om du är van vid att duscha med en rik vattenstråle.

Vattenberedare