Upptäck nyttiga tips och råd om varmvattenberedare

Varmvattenberedare test - fakta och tips

Det finns ytterst få oberoende tester av varmvattenberedare. Du som står i begrepp att köpa ny varmvattenberedare måste därför själv jämföra beredarnas parametrar och priser.

Utbudet av oberoende tester av varmvattenberedare är ganska litet. Tidningen Råd & Rön genomförde för några år sedan tester på varmvattenberedare av typen förrådsberedare. Som konsument är det därför viktigt att själv jämföra olika varmvattenberedares parametrar innan man slår till.

Jämförelser av varmvattenberedare

När du som kund jämför olika varmvattenberedare kan du utgå från de faktorer som tidningarnas tester tar fasta på, nämligen:

  • Varmvattenberedarens energiförbrukning.
  • Uppvärmningstid till en viss temperatur.
  • Standardutrustning – ingår t.ex. alla nödvändiga ventiler?
  • Möjlighet att koppla varmvattenberedaren till 230V respektive 400V.
  • Utbud och återförsäljare av reservdelar, liksom prisnivån på dessa.
  • Möjligheten att montera beredaren både stående och liggande. Hur stort blir energibortfallet i så fall om beredaren monteras liggande?
  • Värmeelementets effekt i förhållande till varmvattenberedarens storlek. Ett litet värmeelement som måste värma upp stora vattenmängder slits snabbare ut (ju billigare varmvattenberedare, desto mindre effekt har i regel värmeelementet).
  • Varmvattenberedarens maximala uppvärmningstemperatur.

Du som behöver en varmvattenberedare av begränsad storlek bör även ta hänsyn till beredarens mått i samband med jämförelserna.

Vattenberedare